fbpx

Nanofil

热搜项目:

纳滤飞 商业系列 车辆和公共交通

适用于不同场所

家居
车辆及公共交通工具 运输业​
工业
酒店
医院及诊所
商场
办公室
餐厅
校园
健身中心
健身中心
医院及诊所

为何应该关心车厢的室内空气质量?

繁忙都市对城市道路的基础设施提出巨大的需求,公共交通设施内的人口数量和密度较高,我们每天乘车时都受室内空气污染物影响健康。

短期和长期的症状包括咳嗽、呼吸急促、胸痛、头痛、心血管、呼吸道和肺癌死亡率。特别是对于长途乘客,可能会对心理健康产生不利影响。如果长时间暴露在空气污染的密闭区域,会对健康造成更严重伤害。

纳滤飞的空气过滤方案
有助于 保护您的乘客 和 贵重货物 免受 有害污染物异味威胁

Virus_icon-150px
杀灭 99.9% 的细菌和病毒​

纳滤飞 原料卷由含有电纺纳米纤维、活性炭网和静电纤维的 3 层复合过滤介质制成。可杀灭99.9%的细菌和95.6%的病毒,去除异味和有害气体,高效去除PM0.3细颗粒物。

高过滤
高过滤效率和低风阻

纳滤飞 除菌纳米汽车冷气滤网采用我们专利的尖端静电纺丝技术,具有高效低阻的特点,纳米纤维在保证通风的同时能有效阻隔空气污染物。

ReduceRisk_icon
降低传播病毒的风险

将新鲜空气送入密闭空间,并消除含有病毒悬浮粒子的旧污浊空气,可降低传播新冠肺炎的机会。带入室内的新鲜空气越多,空气传播的病毒更有效地从空间中消除。

BetterTravel_icon
更好的乘搭体验

纳滤飞 除菌纳米汽车冷气滤网可抑制细菌和霉菌的生长,去除 VOC(挥发性有机化合物)、异味和过敏原。乘客在旅途中可以享受车厢内洁净的室内空气。

纳滤飞 汽车空调滤芯 适合以下车辆:

纳滤飞 汽车空调滤芯 适合以下车辆:

NanoFIL filter No.Car seriesCar model
31003cA4 (8W)1.4 TFSI
31003cA4 (8W)2.0 TDI
31003cA4 (8W)2.0 TDI
31003cA4 (8W)2.0 TDI
31003cA4 (8W)2.0 TDI
31003cA4 (8W)2.0 TDI
31003cA4 (8W)2.0 TFSI
31003cA4 (8W)2.0 TFSI
31003cA4 (8W)2.0 TFSI (8W)
31003cA4 (8W)2.0 TFSI
31003cA4 (8W)2.0 TFSI g-tron
31003cA4 (8W)3.0 TDI
31003cA4 (8W)3.0 TDI
31003cA4 (8W)3.0 TFSI RS4
31003cA4 (8W)3.0 TFSI S4
31003cA4 (8W)30 TDI Mild Hybrid (8W)
31003cA4 (8W)35 TDI Mild Hybrid (8W)
31003cA4 (8W)35 TFSI (F5)
31003cA4 (8W)40 TDI Mild Hybrid
31003cA4 (8W)40 TFSI (F5)
31003cA4 (8W)40 TFSI Mild Hybrid
31003cA4 (8W)45 TDI (8W)
31003cA4 (8W)45 TFSI (F5)
31003cA4 (8W)45 TFSI Mild Hybrid
31003cA4 (8W)50 TDI (8W)
31003cA4 (8W)50 TDI Mild Hybrid (8W)
31003cA4 (8W)S4TDI Mild Hybrid
31003cA4 (8W)S4TDI Mild Hybrid (8W)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)1.4 TFSI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)2.0 TDI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)2.0 TDI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)2.0 TDI 35 (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)2.0 TFSI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)2.0 TFSI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)2.0 TFSI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)2.0 TFSI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)2.0 TFSI g-tron(F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)3.0 TDI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)3.0 TDI 50 (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)3.0 TDI quattro (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)3.0 TFSI RS5(F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)3.0 TFSI S5 (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)30 TDI Mild Hybrid (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)35 TDI Mild Hybrid (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)35 TFSI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)35 TFSI Mild Hybrid
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)40 TDI Mild Hybrid
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)40 TFSI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)40 TFSI Mild Hybrid
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)45 TDI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)45 TFSI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)45 TFSI Mild Hybrid (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)50 TDI Mild Hybrid (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)S5 TDI (F5)
31003cA5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5)S5 TDI Mild Hybrid (F5)
31003cA6 (4A_/C8)30 TDI Mild Hybrid (4AJC8)
31003cA6 (4A_/C8)35 TDI Mild Hybrid (4A)
31003cA6 (4A_/C8)40 TDI Mild Hybrid 2.0 (4A)
31003cA6 (4A_/C8)40 TDI e Mild Hybrid 2.0 (4AJC8)
31003cA6 (4A_/C8)40 TFSI 2.0 (4A)
31003cA6 (4A_/C8)40 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4A)
31003cA6 (4A_/C8)45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A)
31003cA6 (4A_/C8)45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A)
31003cA6 (4A_/C8)45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A)
31003cA6 (4A_/C8)45 TDI e Mild Hybrid 3.0 (4AJC8)
31003cA6 (4A_/C8)45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4A)
31003cA6 (4A_/C8)45 TFSI Mild
31003cA6 (4A_/C8)Hybrid 2.0 quattro (4A)
31003cA6 (4A_/C8)50 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A)
31003cA6 (4A_/C8)50 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4AJC8)
31003cA6 (4A_/C8)50 TFSI e 2.0 (4A)
31003cA6 (4A_/C8)50 TFSI e 2.0 (4A)
31003cA6 (4A_/C8)55 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A)
31003cA6 (4A_/C8)55 TFSI Mild Hybrid 3.0 (4A)
31003cA6 (4A_/C8)55 TFSI e 2.0 (4A)
31003cA6 (4A_/C8)55 TFSI e 2.0 (4A)
31003cA6 (4A_/C8)RS6 Mild Hybrid (4AJC8)
31003cA6 (4A_/C8)S6 TDI (4A)
31003cA6 (4A_/C8)S6 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A)
31003cA7 (4K)40 TDI 2.0, 40 TDI 2.0 quattro (4K)
31003cA7 (4K)45 TDI 3.0 quattro (4K)
31003cA7 (4K)45 TDI 3.0 quattro (4K)
31003cA7 (4K)45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K)
31003cA7 (4K)45 TFSI 2.0 quattro (4K)
31003cA7 (4K)45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4K)
31003cA7 (4K)50 TDI 3.0 quattro (4K)
31003cA7 (4K)50 TFSI e 2.0 (4K)
31003cA7 (4K)50 TFSI e Mild Hybrid 2.0 (4K)
31003cA7 (4K)55 TFSI 3.0 quattro (4K)
31003cA7 (4K)55 TFSI e 2.0 (4K)
31003cA7 (4K)55 TFSI e 2.0 (4K)
31003cA7 (4K)RS7 Mild Hybrid (4K)
31003cA7 (4K)S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K)
31003cA7 (4K)S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K)
31003cA8 (4N)45 TDI 3.0 quattro (4N)
31003cA8 (4N)50 TDI 3.0 quattro (4N)
31003cA8 (4N)55 TFSI 3.0 quattro (4N)
31003cA8 (4N)60 TDI 4.0 Mild Hybrid quattro (4N)
31003cA8 (4N)60 TFSI 3.0 e quattro (4N)
31003cA8 (4N)60 TFSI 4.0 quattro (4N)
31003cA8 (4N)S8 Mild Hybrid (4N)
31003cE-TRON (GE)E-TRON (GE)
31003cE-TRON (GE)E-TRON (GE)
31003cE-TRON (GE)E-TRON (GE)
31003cE-TRON (GE)S quattro (GE)
31003cE-TRON (GE)S quattro (GE)
31003cQ5 II (FY)2.0 TDI (FY)
31003cQ5 II (FY)2.0 TDI (FY)
31003cQ5 II (FY)2.0 TDI, 35 TDI (FY)
31003cQ5 II (FY)2.0 TDI, 40 TDI (FY)
31003cQ5 II (FY)2.0 TFSI (FY)
31003cQ5 II (FY)2.0 TFSI (FY)
31003cQ5 II (FY)2.0 TFSI / 45 TFSI (FY)
31003cQ5 II (FY)3.0 TDI (FY)
31003cQ5 II (FY)3.0 TDI SQ5 Mild Hybrid
31003cQ5 II (FY)3.0 TFSI SQ5 (FY)
31003cQ5 II (FY)30 TDI Mild Hybrid (FYB)
31003cQ5 II (FY)35 TDI Mild Hybrid (FYB)
31003cQ5 II (FY)40 TDI Mild Hybrid (FYB)
31003cQ5 II (FY)40 TFSI Mild Hybrid (FY)
31003cQ5 II (FY)45 TDI (FY)
31003cQ5 II (FY)45 TFSI Mild Hybrid (FY)
31003cQ5 II (FY)50 TDI Mild Hybrid (FYB)
31003cQ5 II (FY)50 TFSI e quattro (FYB)
31003cQ5 II (FY)50 TFSI e quattro (FYB)
31003cQ5 II (FY)50/55 TFSI e Mild Hybrid 2.0 (FY)
31003cQ5 II (FY)55 TFSI e quattro (FYB)
31003cQ5 II (FY)SQ5 TDI (FYB)
31003cQ7 (4M)2.0 TFSI quattro (4M)
31003cQ7 (4M)3.0 TDI 45 Mild Hybrid quattro (4M)
31003cQ7 (4M)3.0 TDI 50 Mild Hybrid quattro(4M)
31003cQ7 (4M)3.0 TDI quattro (4M)
31003cQ7 (4M)3.0 TDI quattro (4M)
31003cQ7 (4M)3.0 TDI quattro (4M)
31003cQ7 (4M)3.0 TDI quattro / e-tron (4M)
31003cQ7 (4M)3.0 TFSI quattro (4M)
31003cQ7 (4M)4.0 TDI SQ7 quattro (4M)
31003cQ7 (4M)4.0 TDI SQ7 quattro (4M)
31003cQ7 (4M)55 TFSI Mild Hybrid (4M)
31003cQ7 (4M)55 TFSI e Quattro (4M)
31003cQ7 (4M)60 TFSI e Quattro (4M)
31003cQ7 (4M)60 TFSI e Quattro (4M)
31003cQ7 (4M)SQ7 TFSi (4M)
31003cQ8 (4M)3.0 TDI quattro (4M)
31003cQ8 (4M)45 TDI 3.0 quattro (4M)
31003cQ8 (4M)45 TFSI (4M)
31003cQ8 (4M)50 TDI 3.0 quattro (4M)
31003cQ8 (4M)55 TFSI 3.0 quattro (4M)
31003cQ8 (4M)55 TFSI e (4M)
31003cQ8 (4M)55 TFSI e (4M)
31003cQ8 (4M)60 TFSI e (4M)
31003cQ8 (4M)60 TFSI e (4M)
31003cQ8 (4M)RS Mild Hybrid (4M)
31003cQ8 (4M)SQ 8 TDI (4M)
31003cQ8 (4M)SQ8 (4M)
26009cA3 (8YA, 8YS)30 TDI (8YA)
26009cA3 (8YA, 8YS)30 TFSI (8Y)
26009cA3 (8YA, 8YS)30 TFSI Mild Hybrid (8Y)
26009cA3 (8YA, 8YS)30 g-tron
26009cA3 (8YA, 8YS)35 TDI
26009cA3 (8YA, 8YS)35 TFSI (8YA)
26009cA3 (8YA, 8YS)35 TFSI Mild Hybrid (8YA)
26009cA3 (8YA, 8YS)40 TDI (8YA,S)
26009cA3 (8YA, 8YS)40 TFSI (8Y)
26009cA3 (8YA, 8YS)40 TFSle (8Y)
26009cA3 (8YA, 8YS)45 TFSle (8YA)
26009cA3 (8YA, 8YS)RS3 (8YA,S)
26009cA3 (8YA, 8YS)S3
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.0 TFSI, 30 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.2 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.2 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.4 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.4 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.4 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.4 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.4 e-tron(8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.5 TFSI, 35 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.5, 30 g-tron (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.6 TDI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.6 TDI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.6 TDI, 30 TDI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.8 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)1.8 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TDI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TDI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TDI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TDI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TDI, 35 TDI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TDI, 40 TDI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TFSI S3 (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TFSI S3 (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TFSI S3 (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TFSI S3 (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TFSI S3 (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TFSI S3 (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TFSI S3 (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.0 TFSI, 40 TFSI (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.5 TFSI RS3 (8V)
26009cA3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7)2.5 TFSI RS3 (8V
26009cQ2 (GA)1.0, 30 TFSI (GA)
26009cQ2 (GA)1.4 TFSI (GA)
26009cQ2 (GA)1.5, 35 TFSI (GA)
26009cQ2 (GA)1.6 TDI, 30 TDI (GA)
26009cQ2 (GA)2.0 TDI (GA)
26009cQ2 (GA)2.0 TDI (GA)
26009cQ2 (GA)2.0 TDI, 35 TDI (GA)
26009cQ2 (GA)2.0, 40 TFSI (GA)
26009cQ2 (GA)30 TDI (GA)
26009cQ2 (GA)30 TFSI
26009cQ2 (GA)SQ2 TFSI (GAB)
26009cQ3 (F3)35 TDI 2.0 (F3)
26009cQ3 (F3)35 TDI 2.0
26009cQ3 (F3)35 TFSI 1.5 (F3)
26009cQ3 (F3)40 TDI 2.0 (F3)
26009cQ3 (F3)40 TDI 2.0 (F3)
26009cQ3 (F3)40 TFSI 2.0 (F3)
26009cQ3 (F3)45 TFSI 2.0 (F3)
26009cQ3 (F3)45 TFSI 2.0 (F3)
26009cQ3 (F3)45 TFSle (F3)
26009cQ3 (F3)RSQ3 (F3)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)1.8 TFSI (FV)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.0 (FV)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.0 (FV)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.0 TDI (FV)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.0 TFSI (FV)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.0 TFSI (FV)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.0 TFSI (FV)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.0 TFSI (TTS) (FV)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.0 TFSI (TTS) (FV)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.0 TFSI (TTS) (FV, FVR)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.0, 40 TFSI (FV)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.0, 45 TFSI (FV)
26009cTT / TTS / TTRS III (FV)2.5 TSI (TTRS) (FV)
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
31003cBentayga3.0 Hybrid
31003cBentayga4.0 TDI
31003cBentayga4.0 TDI
31003cBentayga4.0 V8
31003cBentayga6.0 (4V1)
31003cBentayga6.0 W12
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
23005-2c2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46)214d (F45, F46)
23005-2c3 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46)216d (F44, F45,F46)
23005-2c4 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46)2161 (F46)
23005-2c5 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46)218d (F45, F46)
23005-2c6 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46)218i (F45, F46)
23005-2c7 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46)220d (F44, F45,F46)
23005-2c8 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46)220i (F45, F46)
23005-2c9 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46)225i (F45)
23005-2c10 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46)225xe (F45)
23005-2cX1 (F48)16d (F48)
23005-2cX1 (F48)18d (F48)
23005-2cX1 (F48)18i (F48)
23005-2cX1 (F48)20d (F48)
23005-2cX1 (F48)20i (F48)
23005-2cX1 (F48)25d (F48)
23005-2cX1 (F48)25i (F48)
23005-2cX1 (F48)28i (F48)
23005-2ci3 (I01)i3 (I01)
23005-2ci3 (I01)i3 (I01)
23005-2ci3 (I01)i3 Range Extender (I01)
23005-2ci3 (I01)i3 Range Extender (I01)
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
26009cFormentor1.4 e-Hybrid(KM7)
26009cFormentor1.4 e-Hybrid(KM7)
26009cFormentor1.5 TSI
26009cFormentor2.0 TDI (KM7)
26009cFormentor2.OTSI (KM7)
26009cFormentor2.0 TSI (KM7)
26009cFormentor2.OTSI
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
23019cCreta1.6 MPI
23019cCreta2
23019cCreta II (SU2_)2.0 MPi (SU2_)
23019cKona1.0 T-GDI
23019cKona1.0 T-Gdi Hybrid 48V
23019cKona1.6 CRDi
23019cKona1.6 CRDi Hybrid 48V
23019cKona1.6 CRDi e-VGT
23019cKona1.6 Hybrid
23019cKona1.6 Hybrid
23019cKona1.6 N
23019cKona1.6 T-GDI
23019cKona1.6 T-GDi
23019cKonaEV
23019cKonaEV
23019cSolaris II / Accent (HC)1.4
23019cSolaris II / Accent (HC)1.6
23019cSolaris II / Accent (HC)1.6
23019cTucson II (TL)1.6 CRDi
23019cTucson II (TL)1.6 CRDi
23019cTucson II (TL)1.6 CRDi Hybrid 48V (TL, TLE)
23019cTucson II (TL)1.6 CRDi Hybrid 48V
23019cTucson II (TL)1.6 GDI
23019cTucson II (TL)1.6 1-GDI
23019cTucson II (TL)1.7 CRDi
23019cTucson II (TL)1.7 CRDi
23019cTucson II (TL)2.0
23019cTucson II (TL)2.0 CRDi
23019cTucson II (TL)2.0 CRDi
23019cTucson II (TL)2.0 GDi (TL,TLE)
23019cTucson II (TL)2.4 GDI (TL, TLE)
23019cVenue (QX, QXI)1.0 l MPi (QXI)
23019cVenue (QX, QXI)1.2 l MPi (QXI)
23019cVenue (QX, QXI)1.6 l MPi (QX)
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
23019cRio IV (FB, SC, YB)1.0 T-GDI 120
23019cRio IV (FB, SC, YB)1.0 T-GDI 100
23019cRio IV (FB, SC, YB)1.0 T-GDI 120
23019cRio IV (FB, SC, YB)1.2
23019cRio IV (FB, SC, YB)1.4
23019cRio IV (FB, SC, YB)1.4
23019cRio IV (FB, SC, YB)1.4 CRDi
23019cRio IV (FB, SC, YB)1.4 CRDi
23019cRio IV (FB, SC, YB)1.6
23019cRio IV (FB, SC, YB)1.6
23019cRio IV (FB, SC, YB)1.6
23019cSeltos (SP2, SP2I)1.6 MPi (SP2)
23019cSeltos (SP2, SP2I)1.6 T-GDi (SP2)
23019cSeltos (SP2, SP2I)2.0 MPi (SP2)
23019cSoul III (SK3)1.6 Mpi (SK3)
23019cSoul III (SK3)1.6 T-GDI (SK3)
23019cSoul III (SK3)1.6 T-GDI (SK3)
23019cSoul III (SK3)2.0 Mpi (SK3)
23019cSoul III (SK3)E-Soul (SK3)
23019cSoul III (SK3)E-Soul (SK3)
23019cSportage IV (QL, QLE)1.6 CRDi
23019cSportage IV (QL, QLE)1.6 CRDi Eco-Dynamics+
23019cSportage IV (QL, QLE)1.6 CRDi Eco-Dynamics+
23019cSportage IV (QL, QLE)1.6 GDI
23019cSportage IV (QL, QLE)1.6 T-GDI
23019cSportage IV (QL, QLE)1.7 CRDI
23019cSportage IV (QL, QLE)1.7 CRDi
23019cSportage IV (QL, QLE)2.0
23019cSportage IV (QL, QLE)2.0 CRDi
23019cSportage IV (QL, QLE)2.0 CRDi
23019cSportage IV (QL, QLE)2.4 16V DOHC VVT (PLATINUM, GT-LINE)
23019cStonic (YB)1.0 T-GDi(YB)
23019cStonic (YB)1.0 T-Gdi (YB)
23019cStonic (YB)1.0 T-Gdi EcoDynamics (YB)
23019cStonic (YB)1.2 (YB)
23019cStonic (YB)1.4 (YB)
23019cStonic (YB)1.4 LPG (YB)
23019cStonic (YB)1.6 CRDi (YB)
23019cStonic (YB)1.6 CRDi (YB)
23019cStonic (YB)1.6 CRDi (YB)
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
22032cES (_Z10_)200 (ASZ10)
22032cES (_Z10_)250 (AXZA10)
22032cES (_Z10_)300H (AXZH10)
22032cES (_Z10_)300H Hybrid (AXZH10)
22032cES (_Z10_)350 (GSZ10)
22032cNX II350h
22032cNX II350h
22032cNX II450h+ E-Four
22032cNX II450h+ E-Four
22032cRX200t (AGL2)
22032cUX200 (MZAA10)
22032cUX250h (MZAH10)
22032cUXEV (300e)
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
26009cTGE (17-)2.100
26009cTGE (17-)2.110
26009cTGE (17-)2.120
26009cTGE (17-)2.140
26009cTGE (17-)2.180
26009cTGE (17-)3.100
26009cTGE (17-)3.110
26009cTGE (17-)3.120
26009cTGE (17-)3.140
26009cTGE (17-)3.180
26009cTGE (17-)4.100
26009cTGE (17-)4.110
26009cTGE (17-)4.120
26009cTGE (17-)4.140
26009cTGE (17-)4.180
26009cTGE (17-)5.100
26009cTGE (17-)5.110
26009cTGE (17-)5.120
26009cTGE (17-)5.140
26009cTGE (17-)5.180
26009cTGE (17-)eTG E
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
22032cCX-9 (TC)2.5 T (TC)
22032cCX-9 (TC)2.5 T (TC)
22032cCX-9 (TC)2.5 T (TC)
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
26023cAMG GT (X290)43 EQ Boost 4-matic+ (290.659)
26023cAMG GT (X290)53 EQ Boost 4-matic+ (290.661)
26023cAMG GT (X290)63 4-matic+ (290.688)
26023cAMG GT (X290)63 S 4-matic+ (290679)
26023cAMG GT (X290)63 S 4-matic+ (290.689)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 160 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 160 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 180 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 180 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 180 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 180 BIueTEC (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 180 d (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 200 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 200 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 200 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 200 BIueTEC (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 200 EQ (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 200 d (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C200 d1.6 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 200 d 2.0 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 220 BIueTEC Efficiency Ed. (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 220 d (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 220 d /BIueTEC (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 250 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 250 d /BIueTEC (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 300 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 300 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 300 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 300 BIueTEC Hybrid (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 300 EQ Boost (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 300 d (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 300 de (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 300 de (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 300 e (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 350 e PLUG-IN HYBRID (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 400 (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 43 AMG (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 450 AMG / C43 AMG (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 63 AMG (205)
26023cC-Klasse (W205/A205/C205/S205)C 63 S AMG (205)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 180 (W206)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 180 (W206)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 200 (W206)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 200 (W206)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 200 d (W206)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 200 d (W206)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 220 d (W206)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 220 d (W206)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 300 (W206)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 300 (W206)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 300 d (W206)
26023cC-Klasse (W206/S206)C 300 d (W206)
26023cCLS (C257)220 d (257.314)
26023cCLS (C257)300 (C257.348)
26023cCLS (C257)300 d (C257.318)
26023cCLS (C257)300 d EQ Boost (C257.319)
26023cCLS (C257)350 (C257.350/351)
26023cCLS (C257)350 d (C257.320/321)
26023cCLS (C257)350 d (C257.320/321)
26023cCLS (C257)400 d (C257.323)
26023cCLS (C257)400 d (C257.323)
26023cCLS (C257)450 EQ Boost (C257.358/359)
26023cCLS (C257)AMG CLS 50 4matic (C257.361)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 200 (213)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 200 (213, 238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 200 EQ (213,238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 200 EQ Boost  (213,238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 200 d (213.013/113/213)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 200 d(213.013/113/213) 
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 220 d (213,238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 220 d(213.004/204)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 250 (213.045/245)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 300 (213, 238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 300 (213)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 300 D EQ Boost (W213)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 300 EQ Boost (213,238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 300 d (213, 238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 300 de(213,211/238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 300 de (213,211/238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 300 e (213,238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 300 e (213.053/054)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 300 e (213.)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 350 (238.385/485)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 350 EQ (213,238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 350 d (213, 238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 350 d (238.)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 350 d 4-matic(213,238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 350 e (213.)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 350 e (213.)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 400 4Matic (213, 238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 400 d(213.223/227,238.323/423)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 400 d (213.023/223)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 43 AMG (213.)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 450 (213.268)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 450 (213, 238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 450 EQ Boost (213,238)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 53 EQ AMG(213.061/261)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 63 AMG (213.088/288)
26023cE-Klasse, E-Klasse Cabrio (W/S213, A/C238)E 63 S AMG (213.089/289)
26023cEQC (W293)EQC 400 (W293)
26023cG-Klasse (W463) 2018-G 350 d (W463.349)
26023cG-Klasse (W463) 2018-G 400 d (W463.350)
26023cG-Klasse (W463) 2018-G 500 (W463.260)
26023cG-Klasse (W463) 2018-G 63 AMG (W463.276/277)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)F-CELL (253.992/993)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)F-CELL(253.992/993)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 200 EQBoost (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 200 d (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 220 d (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 220 d (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 220 d (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 250 (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 250 d (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 300 (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 300 EQ Boost (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 300 d (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 300 de (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 300 de (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 300 e (254)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 350 d (253.325/925)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 350 e PLUG-IN HYBRID (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 350 e PLUG-IN HYBRID (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 400 d (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 43 AMG (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 43 AMG (253)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 63 AMG (253.388/988)
26023cGLC / GLC Coupé (X253/C253)GLC 63 S AMG(253.389/989)
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)1.2 (One First)(F55, F56)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)1.2 (One) (F55, F56,F57)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)1.5 (Cooper)(F54, F55, F56,F57,F60)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)1.5 (One) (F54, F55, F56, F57)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)1.5 Diesel(Cooper D) (F55,F56, F57)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)1.5 Diesel (OneD) (F54)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)1.5 Diesel (One D) (F55, F56)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)2.0 (Cooper S)(F54, F55, F56,F57)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)2.0 (Cooper S) (F54, F55, F56,F57, F60)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)2.0 (Cooper S)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)2.0 Diesel(Cooper D) (F54, F60)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)2.0 Diesel (Cooper SD) (F55, F56, F57)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)2.0 Diesel (Cooper SD)(F54, F60)
23005-2cMini III (F54, F55, F56, F57, F60)2.0 JCW (F56,F60)
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
15001cCube1.5 dCi
15001cCube1.6
15001cJuke (F15, F15E)1.2 DIG-T
15001cJuke (F15, F15E)1.5 dCi
15001cJuke (F15, F15E)1.6
15001cJuke (F15, F15E)1.6
15001cJuke (F15, F15E)1.6 (F15)
15001cJuke (F15, F15E)1.6 CVTC
15001cJuke (F15, F15E)1.6 DIG-T
15001cJuke (F15, F15E)1.6 DIG-T (Nismo RS)
15001cJuke (F15, F15E)1.6 DIG-T (Nismo)
15001cJuke (F15, F15E)1.6 LPG (F15)
15001cJuke (F15, F15E)1.6 LPG (F15)
15001cLeafElectric (AC) (ZE0)
15001cLeaf II (ZE1/ZE1E)Electric (ZE1/ZE1E)
15001cLivina / Grand Livina (L10, L11)1.6 (L10, L11)
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
31003cCayenne III (9YA, 9YB)2.9 S Biturbo
31003cCayenne III (9YA, 9YB)3.0 E-Hybrid
31003cCayenne III (9YA, 9YB)3.0 Turbo
31003cCayenne III (9YA, 9YB)4.0 GTS
31003cCayenne III (9YA, 9YB)4.0 Turbo GT
31003cCayenne III (9YA, 9YB)4.0 Turbo S E-Hybrid
31003cCayenne III (9YA, 9YB)4.0 Turbo V8
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
26009cAteca1.0 TSI (KH)
26009cAteca1.0 TSI
26009cAteca1.4 TSI (KH)
26009cAteca1.5 TSI (KH)
26009cAteca1.6 TDI (KH)
26009cAteca2.0 TDI (KH)
26009cAteca2.0 TDI (KH)
26009cAteca2.0 TDI (KH)
26009cAteca2.0 TDI (KH)
26009cAteca2.0 TDI (KH)
26009cAteca2.0 TSI (KH)
26009cAteca2.0 TSI Cupra (KH)
26009cLeon III1.0 TSI (5F1,5F8)
26009cLeon III1.0 TSI (5F1, 5F5, 5F8)
26009cLeon III1.2 TSI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.2 TSI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.2 TSI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.4 TGI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.4 TSI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.4 TSI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.4 TSI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.4 TSI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.5 TGI (5F1,5F8)
26009cLeon III1.5 TSI (5F1,5F8)
26009cLeon III1.5 TSI (5F1,
26009cLeon III1.6TDI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.6TDI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.6 TDI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.6 TDI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III1.8 TSI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III2.0 TDI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III2.0 TDI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III2.0 TDI (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III2.0 TDI FR (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III2.0 TDI FR (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon III2.0 TSI (5F1,5F8)
26009cLeon III2.0 TSI Cupra R(5F1, 5F5, 5F8)
26009cLeon III2.0 TSI Cupra(5F1, 5F5, 5F8)
26009cLeon III2.0 TSI Cupra280 (5F1, 5F5,5F8)
26009cLeon III2.0 TSI Cupra290 (5F1, 5F5,5F8)
26009cLeon III2.0 TSI ST Cupra 300 (5F1,5F5, 5F8)
26009cLeon IV (KL1, KL8)1.0 TSI (KL1)
26009cLeon IV (KL1, KL8)1.0 TSI (KL1)
26009cLeon IV (KL1, KL8)1.0 TSI Mild-Hybrid(KL1.KL8)
26009cLeon IV (KL1, KL8)1.4 TSI e-Hybrid(KL1.KL8)
26009cLeon IV (KL1, KL8)1.4 TSI e-Hybrid(KL1.KL8)
26009cLeon IV (KL1, KL8)1.4 TSI e-Hybrid Cupra (KL1.KL8)
26009cLeon IV (KL1, KL8)1.5 TGI LNG(KL1)
26009cLeon IV (KL1, KL8)1.5 eTSI (KL1)
26009cLeon IV (KL1, KL8)2.0 TDI (KL1)
26009cLeon IV (KL1, KL8)2.0 TDI (KL1)
26009cLeon IV (KL1, KL8)2.0 TDI (KL1,KL8)
26009cLeon IV (KL1, KL8)2.0 TFSI (KL1)
26009cLeon IV (KL1, KL8)2.0 TSI Cupra(KL1, KL8)
26009cLeon IV (KL1, KL8)2.0 TSI Cupra(KL1, KL8)
26009cLeon IV (KL1, KL8)2.0 TSI Cupra(KL1, KL8)
26009cTarraco1.4 TS1 Plug in Hybrid
26009cTarraco1.4 TS1 e-Hybrid
26009cTarraco1.5 TS1
26009cTarraco2.0 TDI
26009cTarraco2.0 TDI
26009cTarraco2.0 TDI
26009cTarraco2.0 TFSI
26009cTarraco2.0 TSI
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
26009cKaroq1.0 TSI (NU)
26009cKaroq1.0 TSI (NU)
26009cKaroq1.4 TSI (NU)
26009cKaroq1.5 TSI (NU)
26009cKaroq1.6 SRE (NU)
26009cKaroq1.6 TDI (NU)
26009cKaroq2.0 TDI (NU)
26009cKaroq2.0 TDI (NU)
26009cKaroq2.0 TDI (NU)
26009cKaroq2.0 TDI (NU)
26009cKaroq2.0 TSI (NU)
26009cKodiaq1.4 TSI (NS)
26009cKodiaq1.4 TSI (NS)
26009cKodiaq1.5 TSI (NS)
26009cKodiaq2.0 RS (NS, NV)
26009cKodiaq2.0 RS TDI (NS)
26009cKodiaq2.0 TDI (NS)
26009cKodiaq2.0 TDI (NS)
26009cKodiaq2.0 TDI (NS)
26009cKodiaq2.0 TDI (NS)
26009cKodiaq2.0 TDI (NS)
26009cKodiaq2.0 TDI (NS)
26009cKodiaq2.0 TSI (NS)
26009cKodiaq2.0 TSI (NS)
26009cOctavia III1.0 TSI (5E)
26009cOctavia III1.2 TSI (5E)
26009cOctavia III1.2 TSI (5E)
26009cOctavia III1.2 TSI (5E)
26009cOctavia III1.4 TSI (5E)
26009cOctavia III1.4 TSI (5E)
26009cOctavia III1.4 TSI (5E)
26009cOctavia III1.4 TSI G-TEC/TGI CNG (5E)
26009cOctavia III1.5 TSI (5E)
26009cOctavia III1.5 TSI (5E)
26009cOctavia III1.5 TSI G-TEC
26009cOctavia III1.6 MPI / SRE(5E)
26009cOctavia III1.6 TDI (5E)
26009cOctavia III1.6 TDI (5E)
26009cOctavia III1.6 TDI (5E)
26009cOctavia III1.6 TDI (5E)
26009cOctavia III1.8 TSI (5E)
26009cOctavia III2.0 RS (5E)
26009cOctavia III2.0 RS (5E)
26009cOctavia III2.0 RS (5E)
26009cOctavia III2.0 TSI (5E)
26009cOctavia III2.0 TDI (5E)
26009cOctavia III2.0 TDI (5E)
26009cOctavia III2.0 TDI (5E)
26009cOctavia III2.0 TDI / RS (5E)
26009cOctavia III2.0 TFSI (5E)
26009cOctavia IV1.0 TSI (NX3,NX5)
26009cOctavia IV1.0 TSI e-TEC
26009cOctavia IV1.4 TSI Hybrid(NX3, NX5)
26009cOctavia IV1.4 TSI IV (NX3,NX5)
26009cOctavia IV1.4 TSI IV (NX3,NX5)
26009cOctavia IV1.4 TSI IV RS(NX3, NX5)
26009cOctavia IV1.4 TSI IV RS(NX3, NX5)
26009cOctavia IV1.5 TSI G-TEC
26009cOctavia IV1.5 TSi (NX3,NX5)
26009cOctavia IV1.5 TSi e-TEC
26009cOctavia IV1.6 SRE (NX3,NX5)
26009cOctavia IV2.0 TDI (NX3,NX5)
26009cOctavia IV2.0 TDI (NX3,NX5)
26009cOctavia IV2.0 TDI (NX3,NX5)
26009cOctavia IV2.0 TDI (NX3,NX5)
26009cOctavia IV2.0 TDI (NX3,NX5)
26009cOctavia IV2.0 TFSI (NX3,NX5)
26009cOctavia IV2.0 TSI RS (NX3,NX5)
26009cSuperb III (3V)1.4 TSI (3V)
26009cSuperb III (3V)1.4 TSI (3V)
26009cSuperb III (3V)1.4 TSI (3V)
26009cSuperb III (3V)1.4 TSI PHEV(3V)
26009cSuperb III (3V)1.5 TSI (3V)
26009cSuperb III (3V)1.6 TDI (3V)
26009cSuperb III (3V)1.8 TSI (3V)
26009cSuperb III (3V)2.0 TDI (3V)
26009cSuperb III (3V)2.0 TDI (3V)
26009cSuperb III (3V)2.0 TDI (3V3)
26009cSuperb III (3V)2.0 TDI (3V)
26009cSuperb III (3V)2.0 TDI (3V)
26009cSuperb III (3V)2.0 TSI (3V)
26009cSuperb III (3V)2.0 TSI (3V)
26009cSuperb III (3V)2.0 TSI (3V)
26009cSuperb III (3V)2.0 TSI (3V)
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
25015-2cModel 3Model 3
25015-2cModel 3Model 3
25015-2cModel 3Model 3
25015-2cModel 3Model 3 EV
25015-2cModel 3Model 3 EV
25015-2cModel 3Model 3 EV
25015-2cModel 3Model 3 EV
25015-2cModel 3Model 3 EV
25015-2cModel 3Model 3 EV
25015-2cModel 3Model 3 EV
25015-2cModel 3Model 3 EV
25015-2cModel YEV
NanoFIL filter No.Car seriesCar model
22032cAllion III2
22032cAlphard / Vellfire (H3)2.5 (H3)
22032cAlphard / Vellfire (H3)2.5 (H3)
22032cAlphard / Vellfire (H3)2.5 Hybrid (H3)
22032cAlphard / Vellfire (H3)3.5 (H3)
22032cAlphard / Vellfire (H3)3.5 (H3)
22032cAlphard / Vellfire (H3)3.5 (H3)
22032cC-HR1.2 (NGX10, 50)
22032cC-HR1.2 (NGX10, 50)
22032cC-HR1.8 Hybrid (ZYX10)
22032cC-HR1.8 Hybrid (ZYX10)
22032cC-HR1.8 Hybrid (ZYX10)
22032cC-HR2.0 (ZGX10)
22032cC-HR2.0 Hybrid (MAXH10)
22032cCamry VIII (ASV7_, GRV7_)2 (ASV71_)
22032cCamry VIII (ASV7_, GRV7_)2.5 (XV70)
22032cCamry VIII (ASV7_, GRV7_)2.5 (XV70)
22032cCamry VIII (ASV7_, GRV7_)3.
22032cCamry VIII (ASV7_, GRV7_)2.5 Hybrid (XV70)
22032cCamry VIII (ASV7_, GRV7_)2.5 Hybrid (XV70)
22032cCamry VIII (ASV7_, GRV7_)2.5 Hybrid (XV70)
22032cCamry VIII (ASV7_, GRV7_)3.5 (XV70)
22032cCamry VIII (ASV7_, GRV7_)3.5 (XV70)
22032cCorolla (E210)1.2 (E210)
22032cCorolla (E210)1.6 VVTi (E210)
22032cCorolla (E210)1.6 VVTi (E210)
22032cCorolla (E210)1.8 (E210)
22032cCorolla (E210)1.8 Hybrid (E210)
22032cCorolla (E210)1.8 Hybrid (E210)
22032cCorolla (E210)2.0 (E210)
22032cCorolla (E210)2.0 Hybrid (E210)
22032cCorolla (E210)2.0 Hybrid (E210)
22032cFortuner II2.5 Diesel (GUN156_, 166_)
22032cFortuner II2.8 Diesel (GUN156_, 166_)
22032cFortuner II3.0 D
22032cHIACE VI2.8
22032cHiLux / Fortuner2.4 D (GUN12)
22032cHiLux / Fortuner2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_)
22032cHiLux / Fortuner2.7 (TGN166_,TGN168_) (_N15, _N16)
22032cHiLux / Fortuner2.8 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_)
22032cHiLux / Fortuner3.0D-4D (KUN1, KUN2)
22032cHiLux / Fortuner4.0 4WD (GGN15/25)
22032cHighlander IV2.5 Hybrid
22032cHighlander IV2.5 Hybrid
22032cHighlander IV3.5 VVTi
22032cHilux VIII / Hilux Revo2